Button für Menü
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG

Privacyverklaring.
REMONDIS SE & Co. KG

 • Hartelijk welkom bij REMONDIS!

  De onderneming REMONDIS is blij met uw bezoek op deze website en uw interesse in onze producten en diensten. Wij zijn ons ervan bewust dat u de bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van deze webpagina's belangrijk vindt. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom willen wij dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Daarom willen wij u met deze privacyverklaring kennisgeven van de maatregelen die wij nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.


  Geldigheid van de privacyverklaring

  Deze privacyverklaring geldt voor REMONDIS SE &Co. KG (hieronder REMONDIS genoemd) en hun dochter- en participatiemaatschappijen. Wij doen ons best om de informatie en gegevens op deze website correct zijn. Wij garanderen echter niet dat de beschikbaar gemaakte informatie actueel, correct of volledig is en zijn hiervoor ook niet aansprakelijk. REMONDIS-websites kunnen verwijzingen (links) naar externe ondernemingen bevatten waarop deze privacyverklaring niet geldt en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.


  Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u ons deze geeft, bijv. door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails, in het kader van de bestelling van producten of diensten, vragen, online sollicitaties of aanvragen van materiaal. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen, verwerkt of eventueel aan met REMONDIS verbonden ondernemingen doorgegeven, op voorwaarde dat u zich daarmee akkoord verklaart, en alleen met het doel u individueel te ondersteunen, of u productinformatie of informatie over onze aangeboden diensten op te sturen. REMONDIS verzekert u dat uw gegevens in overeenstemming met de geldend privacywetgeving zullen worden behandeld. U kunt op elk ogenblik de toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiertoe volstaat een e-mail aan het onderstaand e-mailadres. Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of u ons vooraf uw toestemming hebt gegeven.

  Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, werden o.a. onze medewerkers en medewerksters verplicht de Duitse privacywetgeving, de geheimhouding en de reglementaire omgang met gegevensverwerkingssystemen na te leven. Bovendien gebruiken wij tal van technische veiligheidsprocedures om uw gegevens te beschermen.


  Uw rechten

  Desgewenst zal REMONDIS u zo snel mogelijk meedelen welke persoonsgegevens over u bij ons worden opgeslagen. Indien ondanks onze maatregelen om gegevens correct en actueel te houden, de verkeerde informatie zou zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw aanvraag corrigeren. Voor het gebruik van uw gegevens is uw akkoord noodzakelijk.

  Indien u hier achteraf niet meer mee instemt, dan deelt u ons dit mee (hiervoor is geen specifieke vorm vereist), zodat wij uw gegevens kunnen blokkeren of verwijderen.


  Auteursrecht

  De inhoud van de REMONDIS-website is beschermd door copyright. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, moet vooraf worden goedgekeurd door REMONDIS SE &Co. KG.


  Openbare procedurecatalogus

  De Duitse wet BDSG schrijft in §4g voor, dat de verantwoordelijken voor de privacybescherming tegenover om het even wie op een passende manier gegevens conform §4e beschikaar moeten worden gemaakt. Daarom garanderen wij u een inzagerecht in onze officiële directory. PDF

  Wanneer u verdere vragen hebt over de privacyverklaring of "Privacyverklaring bij REMONDIS" neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze onderneming. Het contactadres vindt u onderaan. Daar kunt u vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Bovendien kunt u informatie, verzoeken tot verwijdering en verbetering van uw gegevens vragen en natuurlijk ook altijd suggesties opsturen per e-mail of per brief aan het volgende adres:

  REMONDIS SE & Co. KG
  - Datenschutz -
  Brunnenstr. 138
  44546 Lünen
  Deutschland
  datenschutz@remondis.de


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
Impressum


  Vestigingen

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief
  meer


  Carrière

  Opmerkelijk: start- en promotiemogelijkheden
  meer


  Pers

  Het lezen waard: actuele en gearchiveerde persmededelingen
  meer

© 2018 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: Disclaimer

13 / 13