Button für Menü
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG

Impressum

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 138 // D-44536 Lünen
T +49 2306 106-8900 // F +49 2306 106-699
Mail

Persoonlijk aansprakelijk vennoot:

REMONDIS Aqua Verwaltungsgesellschaft mbH
Zetel van de vennootschap: Lünen
Inschrijvingskantoor: Amtsgericht Dortmund
Registratienummer: HRB 17697

Beheerders:

Directie: Andreas Bankamp, Ludger Rethmann

Inschrijvingskantoor:

Amtsgericht Dortmund

Registratienummer:

HRA 15419

Belastingnummer:

316/5957/0242

BTW-ID nr:

DE 120957540


Verantwoordelijke conform § 55 par. 2 RStV

Jutta Kersting
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
Duitsland
T +49 2306 106-525
F +49 2306 106-530
jutta.kersting@remondis.de

Concept en design

www.atelier-14.de

Realisatie en CMS

www.trisinus.de


 • 1. Inhoud van de website

  Wij doen ons best om onze website altijd actueel en inhoudelijke correct en volledig aan te bieden. Desondanks is het optreden van fouten niet volledig uit te sluiten. Wij staan daarom niet borg voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de weergegeven informatie. Schadeclaims die het gevolg zijn van materiële of ideële schade die zouden zijn ontstaan door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruiken van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid werden opgenomen.
  Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en niet bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder specifieke aankondigingen te wijzigingen, aan te vullen of te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

  2. Externe verwijzingen en links

  Met het oordeel van 12 mei 1998 heeft het LG Hamburg besloten dat men door het publiceren van een directe of indirecte verwijzing naar een externe Internetpagina ("links") eventueel medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de bedoelde pagina. Dit kan, volgens het LG, alleen hierdoor worden verhinderd, dat men zich uitdrukkelijk distantieert van de inhoud van deze pagina's.

  Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de bedoelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of het copyright van de bedoelde pagina's hebben wij geen invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, ook wanneer er vanaf onze webpagina's een link naar bestaat. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen op ons Internetaanbod en voor alle externe input van door ons opgezette of beheerde gastboeken, discussiefora en mailinglijsten en andere interactieve pagina-inhoud, die door gebruikers van ons webaanbod met inhoud kan worden gevuld. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die zou ontstaan uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk.

  3. Copyright en merkenrecht

  Alle binnen het Internetaanbod genoemde of eventueel door derden beschermde merken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de overeenkomstige ingeschreven eigenaars.
  Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten, blijft alleen bij ons als auteur van de pagina's. Het kopiëren of gebruiken van grafieken, geluidsbestanden, video's en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

  4. Privacybescherming

  Voor zover binnen het Internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen e.d.), dan gebeurt het verschaffen van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij deze gegevens onder geen omstandigheden aan derden zullen doorgeven.

  5. Rechtsgeldigheid

  Deze disclaimer maakt deel uit van ons Internetaanbod. Voor zover bepaalde formuleringen of delen van deze tekst gedeeltelijk of volledig in strijd zijn met het geldend recht, dan blijven de overige delen van deze verklaring hiervan gevrijwaard.


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
Impressum


  Vestigingen

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief
  meer


  Carrière

  Opmerkelijk: start- en promotiemogelijkheden
  meer


  Pers

  Het lezen waard: actuele en gearchiveerde persmededelingen
  meer

© 2018 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: Impressum

12 / 13