• In 1.300 v. Chr. bouwden de Egyptenaren de eerstewaterleidingssystemen

Vandaag de dag zorgen we ervoor dat het vitale element overal komt waar het nodig is

Goed aangesloten op een doeltreffend netmanagement

Sanering, instandhouding, kostenberekening en meer: Het beheer van watervoorziening- en verwijderingsnetwerken houdt diverse uitdagingen in. Met ons netmanagement zijn wij in staat de infrastructuren van ondernemingen en gemeenten doeltreffend te ondersteunen. Wij zijn in staat om tijd- en kostenbesparende gegevens over de totale stand van zaken te verzamelen en rapporten hierover sneller en actueler ter beschikking te stellen. Uitgerust met innovatieve software-oplossingen stellen wij inspectie- en saneringstrategieën op, optimaliseren wij uw onderhoudsmanagement en nemen wij desgewenst ook het volledige kostenmanagement voor u over.

REMONDIS Aqua -uw partner in netmanagement

 • De REMONDIS-netlogistiek berust op vier zuilen die alle aspecten van een IT-ondersteund infrastructuurmanagement combineren:

   • Met behulp van onze geografische informatiesystemen (GIS) kunt u met de drukopeenknop alle mogelijkeplaatsafhankelijkegegevensbundelen in éénenkelelandkaart-vooreenoptimaalnetmanagement.
   • Ons software-tool KoSISondersteunt u de juiste, zinvolleverhoudingtebewarentussen de kosten voor de inspectie van de tapwaternetwerken en rioleringen en het nuttig gebruikervan.
   • Van de instandhouding tot hetmanagement van storingen tot hetbeheer van resources, documenten en magazijnen: Met MainControlzijn de dagelijkse werkprocess en doel treffenderte beheren.
   • Met AquaDialog® helpen wij gemeentelijke verantwoordelijk en bij de betrouwbareberekening van de kostenontwikkeling rekening houdend met veel verschillende invloeden.

Goed netmanagement hangt af van een functionerende logistiek

 • Met de holistische aanpak van REMONDIS-netlogistiek bewaart u een overzicht, want vele processen rond netmanagement worden aanzienlijk vereenvoudigd.

Moderne software maakt sanering gemakkelijker

 • Vertrouw bij de complexe opgave van een rioolsanering op de modernste software! Met REMONDIS KoSIS ontwikkelen wij voor u een prognose van de verouderingsprocessen binnen leidingssystemen en ontwikkelen de passende saneringsstrategie.

  • KoSIS is een samentrekking van "Kostengeoptimaliseerde Sanerings- en InspectieStrategieën" -meer in onze film

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaring


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


  Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: Netwerkbeheer