• 15.349 km van Berlijnnaar Adelaide

Het toezicht van ons management en kanaal netwerk zouden samen een geweldige afstand overbruggen

Getallen die boekdelenspreken:

 • > Kengetallen REMONDIS Aqua Groep
  Gezuiverd drinkwaterca. 115 mln. m3/a
  Effluentca. 370 mln. m3/a
  Drinkwaterzuivering202
  Zuiveringsinstallaties180
  Drinkwatersystemenüber 8400 km
  Afvalwater netwerkenüber 6900 km
  Gebruik van zuiveringsslibca. 1,3 mln. t/a

  Over het succes van een onderneming en haar medewerkers kan niet alleen wat worden gekletst. Wij kunenn dit succes ook aan de hand van getallen en feiten bewijzen

De REMONDIS-groep in getallen

 • Met meer dan 500 vestigingen en bedrijfsparticipaties is de REMONDIS-groep in meer dan 34 landen wereldwijd aanwezig. Als één van de wereldwijd grootste dienstverleners voor recycling, service en water voorzien wij miljoenen mensen en adviseren wij duizenden bedrijven.

  • > Kengetallen REMONDIS Groep
   Medewerkers31 200
   Omzet6,4 mld. EUR/jaar*
   Investeringen250 mln. EUR/jaar
   Installatie netwerk500 installaties
   Logistiek netwerk7.000 voertuigen

   * Stand 2012

   > Materiaalstromen
   Materiaalt/Jaar

   Materiaalt/Jaar
   Metaal/Schroot (incl TSR)7.523.000Gevaarlijk afval1.000.000
   Puin/Sloopafval3.000.000Glas786.000
   Puin/Sloopafval3.880.000Hout700.000
   Papier/Karton1.812.000Lichte verpakkingen195.000
   Bodems2.550.000Electronica/Electronisch gereedschap145.000
   Bio-/Groenafval1.680.000Metaalslakken140.000
   Zuiveringsslib1.272.000Foto chemicaliën17.000
   Bedrijfsafval1.160.000Zilver120
   Afvalverbrandings-slakken1.600.000
   > Installaties
   Soort installatieAantal

   Soort installatieAantal
   Sloopafval verwerkingsbedrijven22Rioolwaterzuiverings installaties180
   Biodiesel produkties3Zuiverings slib verbrandingsovens1
   Biogasinstallaties18Composteren/Vergistings installaties55
   Biomassacentrales1Plastic apparatuur verwerking3
   Stortplaatsen37Oplosmiddel recyclingsstystemen2
   Stortplaatsgas installaties9Verbrandingsovens9
   Vervangende brandstof productie inst.9Papiersorteersystemen64
   ESB verbrandingsovens1Resterende afvalverwerkingsinstallaties18
   Fotochemie zuiveringsinstallaties9WEEE ontmanteling centra11
   Behandeling van industrieel afval16Gevaarlijk afvalinstallaties72
   Gips productiesystemen17Verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval3
   Glas verwerkingsbedrijven10LPV sortering16
   Houtbewerkingsmachines17

Altijd nog de beste referentie: tevreden klanten


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaring


  Vestigingen

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief
  meer


  Carrière

  Opmerkelijk: start- en promotiemogelijkheden
  meer


  Pers

  Het lezen waard: actuele en gearchiveerde persmededelingen
  meer

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: Kengetallen