Vestigingen REMONDIS Aqua

Met één klik op de knop vindt u wat u zoekt. Bekijk onze vestigingen en het betreffende aanbod alsook de bijbehorende contactgegevens.

Vestigingen REMONDIS Aqua


Vestigingen REMONDIS

Ontdek de wereld van REMONDIS met circa 800 vestigingen en coöperaties in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Vestigingen REMONDIS wereldwijd

Elke soort industrieel afvalwater is anders. De oplossing is telkens dezelfde: REMONDIS Aqua

Bedrijven uit de meest uiteenlopende branches wereldwijd profiteren van onze ervaring op het gebied van industrieel afvalwater. Onze competenties omvatten dan ook alle aspecten van industriële afvalwaterbehandeling. Dat begint bij het beschikbaar stellen van opgeleide vaklui voor de exploitatie van installaties en reikt via de knowhow inzake reglementaire vereisten tot de modernisering van of de volledige nieuwbouw van installaties. Wij zijn uw betrouwbare partner bij de professionele zuivering van uw industrieel afvalwater, of we nu als externe dienstverlener ingeschakeld worden of in het kader van een samenwerkingsmodel aan het werk gaan. Waar mogelijk winnen we daarbij waardevolle grondstoffen uit uw afvalwater terug en vormen zo een aanzienlijke toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Van levensmiddelenproductie tot chemisch bedrijf – wij weten raad met afvalwater uit de industrie. Naar onzen referentieprojecten

Overzicht services industrieel afvalwater

Terbeschikkingstelling personeel en exploitatie installatie

All-in-one-service in het kader van een beheerdersmodel

Management-contracting voor afzonderlijke taken of het volledige waterbeheer

Opstellen en implementeren van procesconcepten

Aanpassen en uitbreiden van de afvalwaterbehandeling

Technische inventarisatie en conceptontwikkeling voor moderniseringsmaatregelen

Plannen en uitvoeren van nieuwe installaties

Terugwinnen van grondstoffen en bijdrage leveren aan duurzaamheid

We bieden u samenwerkingsmodellen en all-in-one-pakketten tegen een vast tarief per kubieke meter gezuiverd afvalwater. We geven u graag persoonlijk advies hierover. Neem nu contact met ons op

Te weinig personeel voor uw waterzuiveringsinstallatie? Wij halen de druk van de ketel

Ook industriële waterzuiveringsinstallaties blijven niet gespaard van het gebrek aan deskundigen. Mocht dat bij u het geval zijn, kunt u altijd een beroep op ons doen. Wij stellen vaklui ter beschikking die onderlegd zijn in alle processen van de chemisch-fysische en biologische zuivering van afvalwater, zij het als externe dienstverlener of in het kader van een servicecontract. Wij zijn even vertrouwd met de vereisten van de levensmiddelenindustrie als met die van de automobiele of chemische sector.

Hoge flexibiliteit

Een telefoontje volstaat. Wij staan voor u klaar. We hebben experten voor elke soort industrieel afvalwater.

Stabiele werking

Wij zorgen ervoor dat uw installatie betrouwbaar blijft functioneren met alle nodige parameters.

Services op maat

We stemmen ons aanbod af op uw behoeften. Kortom, u beslist waar u concreet hulp bij nodig hebt en waarbij niet.

Maximale efficiëntie

Wij creëren de optimale omstandigheden en zorgen dat uw parameters juist ingesteld staan, zodat de kosten van de afvalwaterzuivering zo laag mogelijk blijven.

Alles verandert. Wij zijn de betrouwbare constante

De strijd tegen de klimaatverandering zorgt ervoor dat ook de voorwaarden die gesteld worden aan de zuivering van afvalwater continu aangescherpt worden. Voor de industrie die afvalwater produceert, kruipt daardoor steeds meer werk in het zuiveren ervan of in elk geval in de controle ervan. Zodra de drempelwaarden worden gewijzigd, moeten ook de parameters van de installatie of soms zelfs volledige processen worden bijgesteld. Een taak die niet alleen kostbare tijd en personeel kost voor een bedrijf, maar ook niet zonder risico’s is. Ons advies: roep vroeg genoeg onze hulp in, zodat u met een gerust hart kunt slapen. Dat geldt natuurlijk evenzeer als er bij u iets verandert, zoals uw productieproces.

Met professionele regeling, controle en automatiseringsconcepten garanderen wij dat de drempelwaarden nooit worden overschreden

Altijd up-to-date

Wij zijn vertrouwd met alle reglementaire vereisten en kunnen onmiddellijk de nodige stappen zetten en aanpassingen doorvoeren.

Permanente controle

We monitoren continu en helpen u om uw installatie optimaal te gebruiken. Indien nodig stellen we de installatie ook bij.

Allround service

Indien aanpassingen nodig zijn, vindt u bij ons alles onder één dak: advies, opmaak van een technisch concept tot eventuele verbouwing van uw installatie. Als dienstverlener zijn wij technologisch onafhankelijk en zoeken we voor u steeds de beste oplossing.

Toekomstgericht

We ondersteunen u proactief met nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologieën, zodat u op lange termijn uitstekend uitgerust bent voor wat er op uw pad komt.

Verouderde installatie? Wij zorgen voor de benodigde update

Industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties werden vooral in de jaren ‘80 en ‘90 gebouwd. Zelfs met optimaal onderhoud is de tand des tijds onvermijdelijk. Heel wat installaties moeten uitgebreid worden gerepareerd of zelfs helemaal vernieuwd. Daar komt nog eens bij dat er de afgelopen jaren heel wat technologische ontwikkelingen geweest zijn op het gebied van afvalwaterbehandeling. Moderne methodes en technologieën zorgen ervoor dat het afvalwater veel efficiënter en uit ecologisch oogpunt ook veel beter wordt gezuiverd. Met ons kiest u de perfecte partner om de zuivering van uw industrieel afvalwater op de meest recente ontwikkelingen af te stemmen.

Uit uw industrieel afvalwater winnen wij recyclebare stoffen terug

Technologische knowhow

Al sinds tientallen jaren bouwen en beheren wij met succes waterzuiveringsinstallaties. We kennen de specifieke vereisten van uw branche als geen ander en hebben de beproefde oplossing.

All-in-one-service

Alles onder één dak: van de technische inventarisatie en het ontwikkelen van een concept voor reparatie tot de uiteindelijke implementatie.

Financiering

Naargelang van het samenwerkingsmodel nemen wij niet alleen alle vereiste verbouwingswerkzaamheden voor onze rekening, maar financieren we die verbouwing ook.

Referentieprojecten industrieel afvalwater

Shin-Etsu PVC, Rotterdam

Veilige afvalwaterzuivering voor industriegebied Botlek
In het Botlek Business Park op het terrein van de grootste zeehaven in Rotterdam produceert de pvc-fabrikant Shin-Etsu ethyleendichloride (EDC) en vinylchloridemonomeren (VCM). Dat vormt samen pvc, wat dan weer gebruikt wordt voor bijvoorbeeld buisleidingen, vensters, kabelmantels en vloerbedekkingen. De vestiging Botlek heeft een capaciteit van 620.000 t en is de grootste VCM-fabriek in Europa.

Het project
De drempelwaarden voor het afleiden van afvalwater worden altijd maar lager. Om het afvalwater op een duurzame manier te kunnen zuiveren met de nieuwste technologische ontwikkelingen, koos Shin-Etsu ervoor om de uitbreiding en de langdurige exploitatie van de installaties aan een bekwame partner uit te besteden.

Het proces
De implementatie van een specifiek voor Shin-Etsu ontwikkeld optimalisatieconcept verbeterde de performance van de installatie, die bestaat uit twee stappen, een chemisch-fysische neerslagfase en een biologische zuivering. Bovendien kunnen er meer soorten afvalwater worden gezuiverd, kunnen er minder chemicaliën worden gebruikt en is er minder vorming van slib. Door de implementatie van het gecertificeerde REMONDIS-concept voor de exploitatie van de installatie profiteert Shin-Etsu daarenboven van de knowhow verzameld uit de exploitatie van tal van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

De voordelen

 • Betere performance
 • Meer flexibiliteit
 • Optimale beschikbaarheid
Lamb Weston / Meijer, Broekhuizenvorst

Maximale efficiëntie en duurzaamheid
Het bedrijf Lamb-Weston / Meijer ontstond in 1994 uit de fusie van Lamb Weston (Holding Inc.), een bedrijf met een lange geschiedenis en met zetel in de VS en Meijer Frozen Foods met zetel in Zeeland. De onderneming is een toonaangevend aardappelverwerkend bedrijf. Door een Europese bedrijfsfilosofie en een hoofdvestiging in Kruiningen kon de onderneming duurzaam groeien en haar positie in Europa uitbouwen. In 2017 nam het bedrijf de vestiging in Broekhuizenvorst over. Deze vestiging moest ook aan de eigen hoge normen voldoen. Dientengevolge moesten de productiemachines aangepast worden om aardappelproducten op een duurzame en efficiënte manier te kunnen verwerken.

Het project
De fabriek in Broekhuizenvorst was al jaar en dag gespecialiseerd in de verwerking van groenten en aardappelen. Met de overname door Lamb-Weston / Meijer in 2017 werd de lat voor duurzaamheid en efficiëntie in de fabriek nog wat hoger gelegd. Zo werden er in samenwerking met REMONDIS Aqua concepten ontwikkeld om het afvalwater nog efficiënter te zuiveren, zodat het gezuiverde afvalwater zo de rivier de Maas in kan stromen. Daarnaast werden de processen zo aangepast, dat het gas dat ontstaat uit de behandeling van het afvalwater hergebruikt kan worden in de productie, wat niet enkel energie bespaart, maar ook heel wat CO2. Tegenwoordig zuivert de waterzuiveringsinstallatie beduidend grotere hoeveelheden afvalwater en voldoet de installatie door de ultramoderne technologie aan de hoge eisen van de industrie.

Het proces
De afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat uit diverse mechanische zuiveringsstappen om de verschillende afvalwaterstromen voor te behandelen, gevolgd door een anaerobe zuiveringsfase met een bioreactor om gas op te wekken en een aerobe zuiveringsfase met denitrificatie en nitrificatie alsook MBR-technologie (membrane bioreactor). Het zuiveringsslib dat ontstaat tijdens het zuiveringsproces wordt gedecanteerd en door REMONDIS Aqua gerecycled.

De voordelen

 • Besparing van grondstoffen en bescherming van het milieu
 • Hogere rendabiliteit
 • Hogere performance en flexibiliteit
 • Duurzame afvalwaterbehandeling met CO2-neutrale energiewinning
 • Vervanging van primaire energie voor de productie
DMK Deutsches Milchkontor, Altentreptow // Duitsland

Stroom uit afvalwater
De DMK (Deutsches Milchkontor GmbH) is de grootste zuivelcoöperatie in Duitsland. In de vestiging Altentreptow beheert DMK een klassiek zuivelbedrijf waar kaas wordt gemaakt en rauwe melk en melkconcentraten worden verwerkt tot hoogwaardige stukken kaas voor de handel.

Het project
Bij de uitbreiding van de productievestiging werd REMONDIS Aqua ingeschakeld om de afvalwaterzuiveringsinstallatie uit te breiden en te exploiteren.

Het proces
Het afvalwater uit de kaasproductie is organisch sterk vervuild – het is dus geen simpele klus om dat water te zuiveren. Een groot deel van de schadelijke stoffen in het afvalwater wordt via anaerobe voorbehandeling van het afvalwater omgezet in biogas en in een warmtekrachtinstallatie van REMONDIS omgezet in stroom. Om de beschikbare energie optimaal te benutten, gebruiken we de in de installatie opgewekte warmte voor het zuiveringsproces (warmtekrachtkoppeling). Daarnaast werd ook de gepatenteerde REPHOS®-methode geïntegreerd om fosfor uit het afvalwater terug te winnen.

De voordelen

 • Veilige afvalwaterzuivering
 • Besparing van grondstoffen en bescherming van het milieu
 • Hogere rendabiliteit
MAN Truck & Bus, München // Duitsland

Zware metalen en lakdeeltjes maken geen schijn van kans
MAN Truck & Bus SE is een van de belangrijkste internationale fabrikanten van bussen en vrachtwagens. In de hoofdvestiging in München worden deze zware commerciële voertuigen met een zo groot mogelijke verticale integratie geproduceerd.

Het project
Tijdens het productieproces bij MAN Truck & Bus SE ontstaat een grote verscheidenheid aan sterk verontreinigd afvalwater, vooral bij de afwerking en het lakken van oppervlakken. Toen MAN de productie opschaalde, moest ook de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties worden uitgebreid. Daarvoor werd een nieuw concept ontwikkeld. REMONDIS Aqua nam de exploitatie op lange termijn voor zijn rekening.

Het proces
Het afvalwater, dat zowel olie als zware metalen en verfdeeltjes bevat, kan worden behandeld met behulp van verschillende technologieën, zoals moderne membraanprocessen (ultrafiltratie) en chemisch-fysische processen. Daarnaast zorgde REMONDIS Aqua ervoor dat de systemen voor de productie van gedemineraliseerd water (demiwater) probleemloos functioneerden, zodat het kon worden gebruikt voor verschillende productieprocessen in de verfwinkel.

De voordelen

 • Gegarandeerd veilige processen en exploitatie
 • Betere infrastructuur
 • Gegarandeerde voorziening en afvalverwijdering op lange termijn
OeTTINGER Brauerei, Mönchengladbach // Duitsland

Bouw en exploitatie van een installatie voor de voorbehandeling van afvalwater met energieterugwinning
In haar vestiging in Mönchengladbach produceert de brouwerij OeTTINGER Brauerei sinds 2003 tal van producten uit het omvangrijke assortiment. Sinds de overname heeft het bedrijf miljoenen euro’s geïnvesteerd in de fabriek om het klaar te stomen voor de toekomst en verder te kunnen groeien.

Het project
OeTTINGER Brauerei GmbH is op vlak van productie een van de grootste biermerken van Duitsland. Het bedrijf produceert en verkoopt een breed assortiment aan bier en alcoholvrije dranken. Door de continue groei en een klimaatvriendelijke bedrijfsfilosofie was de ontwikkeling van een nieuwe installatie voor afvalwatervoorbehandeling die grondstoffen bespaart een must. REMONDIS exploiteert niet alleen de volledige waterzuiveringsinstallatie, maar ondersteunt de brouwerij ook continu bij al haar vragen inzake lokaal waterbeheer.

Het proces
Bij het nieuwe ontwerp van de afvalwaterzuiveringsinstallatie lag de nadruk op een uiterst efficiënte zuivering en stabiel proces in combinatie met een hoog rendement. Door de stoffen in het afvalwater optimaal om te zetten in biogas kon er gebruikgemaakt worden van het RE2ENERGY®-proces, een ultramoderne methode van REMONDIS Aqua voor een efficiënte, anaerobe voorbehandeling van afvalwater. In dit proces wordt het afvalwater in feite op een anaerobe manier gezuiverd. Nadat alle vaste stoffen eruit gefilterd en geneutraliseerd zijn, wordt het afvalwater in de RE2ENERGY®-reactor op anaerobe wijze gezuiverd terwijl er tegelijkertijd biogas wordt geproduceerd (gebruik van organisch materiaal voor de winning van biogas). Dat gewonnen biogas wordt onmiddellijk hergebruikt in de productie om water op te warmen, iets wat voordien in een ketelhuis op aardgas gebeurde.

De voordelen

 • Weinig ruimte nodig door optimale installatietechnologie
 • Duurzame afvalwaterbehandeling met CO2-neutrale energiewinning
 • Vervanging van primaire energie voor de opwekking van stoom voor de productie
 • Weinig ruimte nodig door optimale installatietechnologie
Valensina, Mönchengladbach // Duitsland

Zuivering van afvalwater en schone energie
In Mönchengladbach produceert het bedrijf Valensina GmbH gekoelde vruchtensappen en premium smoothies.

Het project
Het bedrijf Valensina GmbH produceert en verkoopt een breed assortiment aan alcoholvrije dranken. Door de constante groei van de vestiging in Mönchengladbach werd niet enkel de productiecapaciteit uitgebreid, maar was er ook een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie nodig.

Het proces
Een hoogontwikkeld anaeroob afvalwaterbehandelingsproces van REMONDIS Aqua is gebruikt om ervoor te zorgen dat afvalwater wordt behandeld op een manier die hulpbronnen spaart: via het RE2ENERGY®-proces wordt het afvalwater niet alleen heel efficiënt gezuiverd, maar worden de stoffen in het water ook optimaal energetisch hergebruikt en worden de drempelwaarden niet overschreden. Het biogas dat wordt gewonnen tijdens het zuiveringsproces is ‘hernieuwbare energie’ en vervangt in het productieproces het aardgas dat werd gebruikt om stoom op te wekken. Op die manier kan er door FSP enorm veel CO2 worden bespaard.

De voordelen

 • Veilige en rendabele afvalwaterzuivering
 • Duurzame afvalwaterbehandeling met CO2-neutrale energiewinning
 • Vervanging van primaire energie voor de opwekking van stoom voor de productie
ADM Wild Valencia, Carcaixent // Spanje

Suikervrij dankzij moderne procesindustrie
De fabriek in het Spaanse Carcaixent – in de sinaasappelstreek Valencia – extraheert fructose en produceert daar verschillende aroma’s mee voor de dranken- en levensmiddelenindustrie.

Het project
ADM Wild Valencia, gevestigd in Carcaixent in Spanje, is een dochteronderneming van de Amerikaanse landbouwgrondstoffen verwerker en voedselingrediënten fabrikant, Archer Daniels Midland (ADM). Als gevolg van de succesvolle ontwikkeling van de site, heeft REMONDIS Aqua geholpen om de afvalwaterzuiveringsinstallatie uit te breiden en te exploiteren.

Het proces
Het sterk suikerhoudende afvalwater kon anaeroob en dus energiebesparend worden voorbehandeld. Het belangrijkste doel hierbij was om de organische stoffen te verwijderen. De energie die is opgeslagen in het afvalwater kan zo worden teruggewonnen en gebruikt als biogas. Als vervanger van aardgas kan het biogas direct ten goede komen aan de productie. Een tweede, zeer sulfaathoudende deelstroom van het afvalwater werd gezuiverd in een speciaal ontworpen aëroob proces met hoge belasting.

De voordelen

 • Veilige en rendabele zuivering
 • Winning van biogas met een speciale methode
 • Hergebruik van energie in de productieketen
Juncà Gelatines, Banyoles // Spanje

Langdurige partners voor schoon afvalwater
Het familiebedrijf Juncà Gelatines legt zich toe op de productie van gelatine- en collageenhydrolysaten voor gelatine in de levensmiddelenindustrie, gelatine voor farmaceutisch gebruik en hydrolysaten voor levensmiddelen en voedingssupplementen. Juncà en REMONDIS zijn al jarenlang partners. Al sinds 2013 helpt REMONDIS Aqua bij het vinden van antwoorden op alle vragen van het bedrijf over water.

Het project
REMONDIS Aqua neemt verantwoordelijkheid op zich – REMONDIS Aqua nam niet alleen de planning, het onderhoud en de uitbreiding van de waterzuivering op zich, maar ook de langetermijnexploitatie van de installatie. Dat ontlast de klant, die zich zo volledig op zijn hoofdtaak kan concentreren. Juncà Gelatines kent al jaren een gestage groei en blijft investeren in de vestiging. Wegens de grotere productie en de strenge eisen van de overheid heeft REMONDIS Aqua een uitgebreid onderhouds- en moderniseringsconcept ontwikkeld.

Het proces
Het sterk vervuilde afvalwater wordt behandeld in een chemisch-fysische zuiveringsstap, bestaande uit filtratie en flotatie voordat het naar de biologische reactor stroomt, waar het gedenitrificeerd wordt. Het ontwaterde zuiveringsslib dat op die manier wordt aangemaakt, wordt door REMONDIS Aqua gerecycled.

De voordelen

 • Betere performance
 • Meer flexibiliteit
 • Optimale beschikbaarheid

Hebt u vragen over onze services op het gebied van industrieel afvalwater of u wenst persoonlijk advies? Hier vindt u uw persoonlijke contactpersoon

REMONDIS Aqua bv